Przedszkola terapeutyczne dla dzieci z autyzmem w Krakowie


autyzm_przedszkola_w_warszawie

Zapraszamy do przedszkola terapeutycznego w Krakowie. Szczegółowe dane kontaktowe: adres i formularz błyskawicznego kontaktu znajdą Państwo poniżej.

tel. 796 090 765

W naszych placówkach oferujemy specjalistyczną opiekę nad dziećmi autystycznymi. W naszych placówkach zatrudniamy tylko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W naszych przedszkolach posiadamy kameralne, sprzyjające terapii grupy liczące do 4 dzieci.

Specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne to między innymi:

  • różnorodność metod
  • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy
  • regularną ewaluację postępów w terapii
  • dostęp do przestrzeni zielonych, ogródków zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
  • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
  • możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii EEG Biofeedback, Johansena, Tomatisa, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii (pierwszeństwo w ustalaniu terminów)
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji o naszych przedszkolach – polecamy zapoznać się z naszą ofertą. Warto też przeczytać broszurkę informacyjną pt. „Autyzm – fakty i mity”, w której wychodzimy na przeciw pytaniu: „przedszkole terapeutyczne, czy integracyjne?”

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości


Wola Duchacka


ul. Sanocka 1,
30-620 Kraków

tel.: 796 090 765

Słowackiego, radio Kraków


ul. Wyspiańskiego 6a,
30-035 Kraków

tel.: 796 090 765