Punkty Przedszkolne PROMITIS.

Specjalizujemy się w edukacji dzieci ze spektrum autyzmu.

Home

Kameralne grupy

Naszych przedszkolaków dzielimy na niewielkie, sprzyjające terapii grupy
Home

Wykwalifikowana kadra

Doświadczona kadra, specjalizująca się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
Home

Stawiamy na rozwój

Ewaluacja postępów, wycieczki edukacyjne oraz spersonalizowane zajęcia

Drzwi placówek są otwarte dla każdego.

Przedszkola PROMITIS to placówki terapeutyczne – oznacza to, że kładziemy w nich szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć. Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu.

Stracony czas jest trudny do nadrobienia. W naszych placówkach staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Zobacz więcej

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych, gdzie zapoznają się z charakterystycznymi dla danej pory roku zjawiskami. Mają okazję doświadczyć ich wielozmysłowo, dotykając przedmiotów związanych z daną porą roku, wąchając olejki zapachowe, słuchając odgłosów zwierząt i grając na instrumentach. Obserwują pogodę i zapoznają się z cyklem dni tygodnia i miesięcy .

Codziennie prowadzone są zajęcia z kolejnych bloków tygodniowych, gdzie dzieci zapoznają się z tematami wynikającymi z programu przedszkolnego. Po zapoznaniu się z tematami kolejnego bloku, dzieci uczestniczą w zabawach rozwijających dane zagadnienie, między innymi w zabawach plastycznych, ruchowych i ćwiczeniach grafomotorycznych.

Zobacz więcej

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka.

Oznacza to, że nieprawidłowości rozwoju widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy. Pierwsze objawy widoczne są nawet u niemowląt, a pełen obraz zaburzenia widoczny jest często przed ukończeniem 3 roku życia. Zaburzenie to, wbrew obiegowej opinii, nie występuje wyłącznie w okresie dzieciństwa, choć wtedy jest najczęściej diagnozowane

Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.

Zobacz więcej

Dla zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola PROMITIS istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMITIS.

Uzyskaj bezpłatną diagnozę

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście.

Punkty Przedszkolne PROMITIS.

Specjalizujemy się w edukacji dzieci ze spektrum autyzmu.

Rozwój, samodzielność, przyszłość


Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź placówce masowej. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.

Oferta

Program zajęć terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.


Najświeższe informacje
z naszych przedszkoli


Każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu to milowy krok dla każdego malucha. Zobacz jak wyglądają nasze zajęcia czytając aktulności z naszych placówek:

Zachęcamy do konsultowania swoich decyzji ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.