Oferta

oferta_przedszkoli

Realizujemy podstawę programową MEiN.

Program zajęć przedszkolnych i terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości  dziecka.

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
 • sprzyjające terapii, kameralne grupy,
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów,
 • szkolenia dla rodziców,
 • możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, dostęp do placu zabaw,
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
 • wycieczki edukacyjne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • możliwość korzystania ze świetlicy,
 • możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia,
 • opieka psychiatry dziecięcego, dietetyka, terapia SI, zajęcia logopedyczne, terapia EEG Biofeedback, Johansena, Tomatisa, Warnkego oraz inne zajęcia oferowane przez Centrum Terapii PROMITIS (pierwszeństwo w ustalaniu terminów).

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego z naszych przedszkolaków

Wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Wspieramy nie tylko naszych małych podopiecznych, ale również ich rodziców. Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka.  Rodzice mogą korzystać z porad i doświadczenia naszych terapeutów, by w każdym momencie czuli ich wsparcie. Za główny cel stawiamy sobie udostępnienie kompleksowej pomocy w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu. Nasi terapeuci pracują w nurcie stymulacyjno-rozwojowym.

Wybrane metody wspomagające (ogólne):

 • metoda „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knill,
 • metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
 • metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg J. Cieszyńskiej,
 • alternatywne metody komunikacji,
 • metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig,
 • gimnastyka mózgu Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)

Zajęcia indywidualne:

 • terapia logopedyczna – 1-2 x tyg.
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna – 5 x tyg.
 • terapia integracji sensorycznej – 1-2 x tyg.

Zajęcia grupowe:

 • dogoterapia
 • fizjoterapia i kinezyterapia
 • ćwiczenia korekcyjne
 • terapia ręki
 • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe
 • trening umiejętności społecznych

Dzięki współpracy z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi PROMITIS nasi podopieczni mają możliwość realizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.