Dlaczego przedszkole terapeutyczne?

dlaczego_przedszkole_terapeutyczne

Przedszkola PROMITIS to placówki terapeutyczne

Oznacza to, że kładziemy w nich szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu. Stracony czas jest trudny do nadrobienia. W naszych placówkach staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Jest to możliwie dzięki małym, maksymalnie sześcioosobowym grupom. Mała grupa umożliwia dzieciom uzyskać sukces terapeutyczny i doświadczyć indywidualnego podejścia. Pozwala również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka, co bardzo często jest niemożliwe w grupie integracyjnej. Nie oznacza to, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować tylko w grupach specjalnych.

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej.

Wychodzimy jednak z założenia, że na wczesnym etapie rozwoju dziecka grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Mała grupa to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem. Rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie, integracyjnej lub masowej.

Nasze doświadczenia pokazują, że wiele dzieci, które trafiają do integracji bardzo szybko wracają do grup specjalnych – a to naraża je na dodatkowe niezrozumiałe, stresujące i niepotrzebne sytuacje. Warto więc rozważyć, komu powierzamy terapię swojego dziecka.

Przedszkola Terapeutyczne PROMITIS ściśle współpracują z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej wchodzącymi w skład Centrum Terapii PROMITIS. Dzięki temu możemy zaoferować w ramach naszych placówek pełne spektrum terapii wspomagających: integrację sensoryczną, logopedię, trening EEG Biofeedback, Tomatisa, Johansena, Warnkego, opiekę psychiatry dziecięcego oraz co bardzo istotne dietetyka medycznego doświadczonego w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzięki temu osiągamy efekt synergii i maksymalne rezultaty dla dobra naszych podopiecznych.