Fundacja Promitis

logo-fundacja

Fundacja PROMITIS powstała, by nieść wszechstronną i profesjonalną pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom, propagować kompleksowe podejście do terapii.

Autyzm to jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych świata, lecz świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów i możliwości leczenia jest wciąż stosunkowo niewielka. Dużą trudnością jest nieznajomość specyfiki problemów i potrzeb osób z autyzmem przez otoczenie i instytucje pomocowe, a także dostępność terapii dla osób o niższym statusie materialnym. Dlatego właśnie Fundacja PROMITIS za jeden ze swoich głównych celów stawia sobie wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz szerzenie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju.

Nasze główne cele to:

  • wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin,
  • tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w ich najbliższym środowisku (domowym, miejscu zamieszkania, przedszkolnym i szkolnym),
  • wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną dzieci
  • zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom,
  • pomoc społeczna osobom z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzinom, umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Realizacja tych celów jest możliwa tylko dzięki darowiznom oraz środkom pozyskanym w ramach akcji 1%. Naszym nadrzędnym celem w tym roku jest pozyskanie środków na terapie dzieci z autyzmem dla rodzin, których na to nie stać. Zebrane środki zostaną przekazane naszym podopiecznym na dofinansowanie przedszkola, specjalistycznych terapii wspomagających, na konsultacje i terapie ze specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, dietetyki czy integracji sensorycznej.

Fundacja PROMITIS jest Organizacją Pożytku Publicznego i dokonując corocznego rozliczenia PIT można nam przekazać 1% podatku.

KRS 0000345887

Nie wszystkich stać na terapię – POMÓŻ!

Dowiedz się więcej na stronie: www.autyzm.org.pl