Szkoła Promitis

Szkoła PROMITIS to niepubliczna szkoła podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną i przystosowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie.

dlaczego_przedszkole_terapeutyczne

 

OFERUJEMY:

  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz realizację ramowego programu nauczania,
  • dostosowanie realizacji programu do indywidualnych możliwości dziecka,
  • kameralne, sprzyjające nauce klasy, każda prowadzona przez dwóch terapeutów,
  • bezpłatną terapię SI, logopedię, dogoterapię, trening słuchowy Johansena,
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
  • indywidualne konsultacje dla rodziców,
  • możliwość korzystania ze świetlicy, grup wsparcia, szkoleń, a także opieki psychiatry dziecięcego, dietetyka, terapii EEG Biofeedback oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii PROMITIS (pierwszeństwo w ustalaniu terminów).

Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko ma szansę być KIMŚ WAŻNYM i wyjątkowym.

 

Przyjmujemy dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, także w normie intelektualnej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późń. Zm.) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Mazowiecki Kuratotor Oświaty.

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa

ul. Wileńska 18

03-416 Warszawa

tel.: 796 090 762

e-mail: warszawa@autyzm-szkola.pl

www.autyzm-szkola.pl

 

Uwaga! Ostrzeżenie przed oszustami

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w mieszkaniach oraz domach osób podających się za pracowników Niepublicznych Punktów Przedszkolnych PROMITIS, chcących rzekomo zbierać pieniądze na terapię dzieci, ostrzegamy wszystkich przed oszustami.

Nasze przedszkola NIE prowadzą domowych zbiórek pieniędzy.

Jedyną formą wsparcia finansowego jakiego mogą Państwo dokonywać są wpłaty na numer konta podanego na stronach Fundacji PROMITIS.

Informujemy również o złożeniu przez nas zawiadomienia do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.