Punkty Przedszkolne PROMITIS. Specjalizujemy się w edukacji dzieci z autyzmem.

Przedszkola dla dzieci z autyzmem

Punkty Przedszkolne PROMITIS to placówki, w których dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków.

Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź placówce masowej. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.

Naszym podopiecznym oferujemy:

  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz realizację podstawy programowej zatwierdzonej przez MEiN,
  • kameralne, sprzyjające nauce i zabawie czteroosobowe grupy, dobrane pod względem możliwości i potrzeb dzieci, każda prowadzona przez dwóch terapeutów,
  • opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej w pracy z dziećmi autystycznymi kadry (psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, dogoterapeuci),
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
  • możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych zajęć integracji sensorycznej i logopedii,
  • indywidualne konsultacje dla rodziców (omawiamy postępy w terapii, pomagamy rozwiązywać problemy wychowawcze, uczymy jak pracować z dzieckiem w domu oraz jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami),
  • możliwość korzystania ze świetlicy, grup wsparcia, szkoleń, a także opieki psychiatry dziecięcego, dietetyka, terapii EEG Biofeedback, Johansena, Tomatisa, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii PROMITIS (pierwszeństwo w ustalaniu terminów),
  •  możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia.

Uwaga! Przyjmujemy również dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a w razie potrzeby oferujemy pomoc w jego uzyskaniu.

Prowadzimy kompleksowe diagnozy w kierunku zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (oferujemy krótkie terminy). Nasze diagnozy honorowane są przez publiczne poradnie orzekające.

Nasze przedszkola ściśle współpracują z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi PROMITIS . Dzięki temu zapewniamy naszym podopiecznym możliwość konsultacji specjalistów różnych dziedzin.

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra terapeutyczna. Oferujemy kompleksową pomoc współpracujących ze sobą specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu nasze dzieci robią większe postępy.