Nasz zespół

Nasz zespol

Zachęcamy do konsultowania swoich decyzji ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kładziemy ogromny nacisk na kwalifikacje i kompetencje naszych terapeutów. Praca z dzieckiem autystycznym wymaga nie tylko wykształcenia kierunkowego, lecz również doświadczenia, które często zdobywa się latami. Terapeuci tworzący nasz zespół to osoby pełne pasji i zaangażowania, które stale pogłębiają swoją wiedzę.

Wszyscy, również ci młodsi stażem, korzystają z wiedzy i doświadczenia pozostałych kolegów. Uczestniczą też w licznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje, a ich praca podlega stałej superwizji.

Naszą przedszkolną kadrę tworzą wyłącznie psycholodzy dziecięcy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci SI, dogoterapeuci, którzy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym przedszkolakom wszechstronną opiekę. Wsparciem w kompleksowej terapii służą liczni specjaliści z Niepublicznych Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych i NZOZ, które wchodzą w skład grupy Centrum Terapii Promitis, a więc psychiatrzy dziecięcy, neurolodzy, dietetycy, pediatrzy, terapeuci pracujący metodą Warnkego i Johansena czy EEG Biofeedback.

Tym, co nas wyróżnia są możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z terapeutami różnych specjalności, profesjonalne podejście do wykonywanej pracy oraz ciepło, jakim obdarzani są nasi mali podopieczni, a także możliwość wsparcia całej rodziny.