Punkt Przedszkolny PROMITIS w Krakowie

 
 

Zapraszamy do naszego punktu przedszkolnego w Krakowie. Szczegółowe dane kontaktowe, adres i formularz błyskawicznego kontaktu znajdują się w dolnej części strony.

tel. 796 090 765

W naszych punktach przedszkolnych oferujemy edukację, opiekę i terapię w szczególności dla dzieci ze spektrum autyzmu. Realizujemy podstawe progamową MEiN. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzieciom zapewniamy kameralne, sprzyjające terapii autyzmu grupy.

W ramach specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych proponujemy:

  • różnorodność metod
  • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy
  • regularną ewaluację postępów w terapii
  • dostęp do przestrzeni zielonych, ogródków zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
  • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
  • możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii EEG Biofeedback, Johansena, Tomatisa, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii ( pierwszeństwo w ustalaniu terminów )
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę

Więcej szczegółowych informacji o naszych punktach przedszkolnych znajdą Państwo w naszej ofercie. Odpowiadamy na nurtujące większość rodziców pytania: „jakie przedszkole wybrać dla dziecka z autyzmem? Integracja, czy terapia?” oraz polecamy zapoznać się z broszurką informacyjną pt. "Autyzm - fakty i mity"

 

Nasz punkt przedszkolny w Krakowie