Dzień przedszkolaka

Bez tytułu

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych, gdzie zapoznają się z charakterystycznymi dla danej pory roku zjawiskami. Mają okazję doświadczyć ich wielozmysłowo, dotykając przedmiotów związanych z daną porą roku, wąchając olejki zapachowe, słuchając odgłosów zwierząt i grając na instrumentach. Obserwują pogodę i zapoznają się z cyklem dni tygodnia i miesięcy .

Codziennie prowadzone są zajęcia z kolejnych bloków tygodniowych, gdzie dzieci zapoznają się z tematami wynikającymi z programu przedszkolnego. Po zapoznaniu się z tematami kolejnego bloku, dzieci uczestniczą w zabawach rozwijających dane zagadnienie, między innymi w zabawach plastycznych, ruchowych i ćwiczeniach grafomotorycznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu czy Programy Aktywności Knill.

W ramach zajęć grupowych maluchy codziennie uczestniczą w zabawie swobodnej i kierowanej, gdzie bazując na aktualnych możliwościach dziecka rozwijana jest zabawa (konstrukcyjna, tematyczna, „na niby”), umiejętność organizacji i kompetencje społeczne (zapraszanie do zabawy, dzielenie się zabawkami itp.).

Każdy z naszych przedszkolaków objęty jest dodatkowo indywidualnie przystosowanym do jego potrzeb programem specjalistycznych zajęć terapeutycznych – codziennie korzysta zarówno z godzinnej terapii indywidualnej, jak i kilkugodzinnej grupowej.

Organizacja dnia w naszym przedszkolu:

 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin (4 godziny terapii grupowej i 1 godzina terapii indywidualnej) – w zależności od potrzeb i możliwości dziecka czas poszczególnych terapii może ulec zmianie po wspólnej decyzji terapeutów i rodziców
 • Istnieje możliwość dodatkowej terapii, w tym indywidualnej, w zależności od potrzeb dziecka

Podczas każdego dnia przedszkolnego realizowane są:

 • indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa bądź pedagoga specjalnego
 • program przedszkolny stworzony zgodnie z rozporządzeniem MEN, dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci,
 • metody terapeutyczne dostosowane do specyficznych potrzeb każdego dziecka – model TEACCH, terapia neurobiologiczna, programy stymulacyjno-rozwojowe, elementy technik behawioralnych, ale również metody humanistyczne ,
 • zajęcia stymulujące zmysły z elementami SI,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • muzykoterapia, arteterapia,
 • ruch rozwijający W. Sherborne ,
 • program aktywności Knillów,
 • trening rozwoju kompetencji przedszkolnych,
 • trening rozwoju kompetencji społecznych,
 • trening rozwoju kompetencji międzyrówieśniczych,
 • oraz trening samodzielności.

Poza godzinami zajęć terapeutycznych funkcjonuje świetlica terapeutyczna, w której odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe.