Nasz zespół


Nasz zespol

Kładziemy ogromny nacisk na kwalifikacje i kompetencje naszych terapeutów. Praca z dzieckiem autystycznym wymaga nie tylko wykształcenia kierunkowego, lecz również doświadczenia, które często zdobywa się latami. Terapeuci tworzący nasz zespół to osoby pełne pasji i zaangażowania, które stale pogłębiają swoją wiedzę.

Wszyscy, również ci młodsi stażem, korzystają z wiedzy i doświadczenia pozostałych kolegów. Uczestniczą też w licznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje, a ich praca podlega stałej superwizji.

Naszą przedszkolną kadrę tworzą wyłącznie psycholodzy dziecięcy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci SI, dogoterapeuci, którzy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym przedszkolakom wszechstronną opiekę. Wsparciem w kompleksowej terapii służą liczni specjaliści z Niepublicznych Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych i NZOZ, które wchodzą w skład grupy Centrum Terapii Promitis, a więc psychiatrzy dziecięcy, neurolodzy, dietetycy, pediatrzy, terapeuci pracujący metodami Tomatisa czy EEG Biofeedback.

Tym, co nas wyróżnia są możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z terapeutami różnych specjalności, profesjonalne podejście do wykonywanej pracy oraz ciepło, jakim obdarzani są nasi mali podopieczni, a także możliwość wsparcia całej rodziny.

Zachęcamy do konsultowania swoich decyzji ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Katarzyna Marciniak – DYREKTOR PLACÓWEK W WARSZAWIE; psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta EEG-Biofeedback, instruktor pływania osób niepełnosprawnych według zasad koncepcji Halliwick. Od 2003 roku pracuje z osobami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. jako terapeuta w Centrum Terapii SOTIS, w Centrum Terapii Simuli, dyrektor przedszkoli Promitis oraz kierownik zespołu terapeutycznego w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Jako terapeuta miała możliwość pracy z osobami w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu wsparcia osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz ich rodzin, prelegent na międzynarodowych konferencjach.

Katarzyna Malara – DYREKTOR PLACÓWEK W KRAKOWIE; pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi zdobyte podczas pracy w placówkach terapeutycznych, szkołach i przedszkolach specjalnych oraz integracyjnych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami terapeutycznymi, jako kurator osób niepełnosprawnych, pedagog szkolny oraz w kierowaniu organizacją pozarządową. Od wielu lat pracuje z dziećmi autystycznymi, prowadząc terapie indywidualne i grupowe oraz koordynując pracę terapeutów.