Centrum Terapii PROMITIS

promitis

Przedszkola Terapeutyczne PROMITIS ściśle współpracują z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej wchodzącymi w skład Centrum Terapii PROMITIS. Dzięki temu zapewniamy naszym podopiecznym możliwość konsultacji specjalistów różnych dziedzin.

Centrum Terapii PROMITIS tworzą terapeuci i lekarze, którzy codziennie z wielkim zaangażowaniem realizują jeden główny cel: pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki ścisłej komunikacji między sobą są w stanie zapewnić kompleksową diagnozę oraz terapię. To co wyróżnia osoby należące do zespołu to nie tylko indywidualne podejście do każdego dziecka, ale również objęcie wsparciem całej rodziny.

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra terapeutyczna. Od lat specjalizujemy się w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Oferta Centrum Terapii PROMITIS

Dla Dzieci:

 • Psycholog dziecięcy
 • Logopeda
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia dysleksji
 • Pediatra
 • Psychiatra dzieci i młodzieży
 • Neurolog dziecięcy
 • Rehabilitacja metodą Vojty i Bobath
 • Dietetyk

Efektywna nauka, relaks, koncentracja:

 • Trening Biofeedback
 • Metoda Warnkego
 • Trening słuchowy Johansena
 • Metoda Tomatisa

Dla dorosłych:

 • Psycholog
 • Psychoterapia
 • Terapia par i rodzin
 • Psychiatra
 • Seksuolog
 • Dietetyk
 • Logopeda

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry pedagogicznej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum Terapii PROMITIS

Uwaga! Ostrzeżenie przed oszustami

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w mieszkaniach oraz domach osób podających się za pracowników Niepublicznych Punktów Przedszkolnych PROMITIS, chcących rzekomo zbierać pieniądze na terapię dzieci, ostrzegamy wszystkich przed oszustami.

Nasze przedszkola NIE prowadzą domowych zbiórek pieniędzy.

Jedyną formą wsparcia finansowego jakiego mogą Państwo dokonywać są wpłaty na numer konta podanego na stronach Fundacji PROMITIS.

Informujemy również o złożeniu przez nas zawiadomienia do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.