Przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu

Kameralne grupy

Naszych przedszkolaków dzielimy na niewielkie, sprzyjające terapii grupy

Wykwalifikowana kadra

Doświadczona kadra, specjalizująca się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Stawiamy na rozwój

Ewaluacja postępów, wycieczki edukacyjne oraz spersonalizowane zajęcia

Drzwi placówek są otwarte dla każdego.

Przedszkola PROMITIS to placówki terapeutyczne – oznacza to, że kładziemy w nich szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć. Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu.

Stracony czas jest trudny do nadrobienia. W naszych placówkach staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Zobacz więcej

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych, gdzie zapoznają się z charakterystycznymi dla danej pory roku zjawiskami. Mają okazję doświadczyć ich wielozmysłowo, dotykając przedmiotów związanych z daną porą roku, wąchając olejki zapachowe, słuchając odgłosów zwierząt i grając na instrumentach. Obserwują pogodę i zapoznają się z cyklem dni tygodnia i miesięcy .

Codziennie prowadzone są zajęcia z kolejnych bloków tygodniowych, gdzie dzieci zapoznają się z tematami wynikającymi z programu przedszkolnego. Po zapoznaniu się z tematami kolejnego bloku, dzieci uczestniczą w zabawach rozwijających dane zagadnienie, między innymi w zabawach plastycznych, ruchowych i ćwiczeniach grafomotorycznych.

Zobacz więcej

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka.

Oznacza to, że nieprawidłowości rozwoju widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy. Pierwsze objawy widoczne są nawet u niemowląt, a pełen obraz zaburzenia widoczny jest często przed ukończeniem 3 roku życia. Zaburzenie to, wbrew obiegowej opinii, nie występuje wyłącznie w okresie dzieciństwa, choć wtedy jest najczęściej diagnozowane

Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.

Zobacz więcej

Dla zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola PROMITIS istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMITIS.

Uzyskaj bezpłatną diagnozę

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście

Przedszkola terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

Rozwój, samodzielność, przyszłość


Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź placówce masowej. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.

Oferta

Program zajęć terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.


Najświeższe informacje
z naszych przedszkoli


Każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu to milowy krok dla każdego malucha. Zobacz jak wyglądają nasze zajęcia czytając aktulności z naszych placówek:

Uwaga! Ostrzeżenie przed oszustami

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt w mieszkaniach oraz domach osób podających się za pracowników Niepublicznych Punktów Przedszkolnych PROMITIS, chcących rzekomo zbierać pieniądze na terapię dzieci, ostrzegamy wszystkich przed oszustami.

Nasze przedszkola NIE prowadzą domowych zbiórek pieniędzy.

Jedyną formą wsparcia finansowego jakiego mogą Państwo dokonywać są wpłaty na numer konta podanego na stronach Fundacji PROMITIS.

Informujemy również o złożeniu przez nas zawiadomienia do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.