Przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu


Przedszkola PROMITIS to placówki terapeutyczne, w których dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków.

Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź placówce masowej. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.

Dowiedz się więcej

Dla kogo?


Przedszkola PROMITIS to placówki terapeutyczne – oznacza to, że kładziemy w nich szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć. Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć...


Więcej

Zajęcia


Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego Entliczek-Pentliczek. Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych, gdzie zapoznają się...


Więcej

Autyzm


Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka. Oznacza to, że nieprawidłowości rozwoju widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy. Pierwsze objawy widoczne są nawet...


Więcej

Bezpłatna diagnoza


Dla zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola PROMITIS istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROMITIS.


Więcej