Grupa integracyjna

Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi. Dzieciom z problemami umożliwiają natomiast normalny rozwój w środowisku rówieśników, zwiększając tym samym ich szanse społeczne w przyszłości.

Przedszkola PROMITIS to placówki terapeutyczne, których celem jest przygotowanie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie integracyjnej.

Możemy się pochwalić wieloma sukcesami na tym polu – dzięki intensywnej pracy terapeutycznej, nasze dzieci są w stanie z powodzeniem kontynuować edukację przedszkolną w grupach integracyjnych. Chcąc umożliwić im ciągłość terapii, a jednocześnie kładąc szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności społecznych uruchomiliśmy oddział integracyjny.

uwaga
Integracja to obustronny proces skierowany zarówno do dzieci z niepełnosprawnością, jak i do ich zdrowych rówieśników.

 • dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy,
 • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,
 • uczą się uważności na potrzeby innych,
 • uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności,
 • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami,
 • uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad,
 • uczą się radzenia sobie z emocjami,
 • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość.

Dbamy o to, aby zapewnione były potrzeby wszystkich dzieci. Oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci objęte są stałą opieką psychologa i pedagoga specjalnego.

W ramach czesnego oferujemy dodatkowo:

 • bezpłatne zajęcia z logopedą
 • bezpłatne zajęcia z integracji sensorycznej
 • dogoterapię
 • język angielski
 • zajęcia z ceramiki
 • zajęcia z ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • gimnastykę i fizjoterapię
 • bajkoterapię
 • zajęcia rytmiczno-ruchowe
 • terapię ręki
 • wycieczki edukacyjne
 • imprezy okolicznościowe.

Grupy integracyjne to wyjątkowe miejsce dla wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, gdzie dzieci z powodzeniem mogą kształtować swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne, a także uzyskać solidne przygotowanie przedszkolne.

Dzięki niewielkim grupom i wyspecjalizowanej kadrze zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i zdrowe mogą się harmonijnie rozwijać i uczyć się od siebie nawzajem tolerancji, otwartości oraz czerpać radość ze wspólnego poznawania świata.

REKRUTACJA TRWA!

WIĘCEJ INFORMACJI:

WARSZAWA – 796 090 762

warszawa@autyzm-przedszkole.pl

KRAKÓW – 796 090 765

krakow@autyzm-przedszkole.pl