Zajęcia przedszkolne

Zajecia

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych, gdzie zapoznają się z charakterystycznymi dla danej pory roku zjawiskami. Mają okazję doświadczyć ich wielozmysłowo, dotykając przedmiotów związanych z daną porą roku, wąchając olejki zapachowe, słuchając odgłosów zwierząt i grając na instrumentach. Obserwują pogodę i zapoznają się z cyklem dni tygodnia i miesięcy .

Codziennie prowadzone są zajęcia z kolejnych bloków tygodniowych, gdzie dzieci zapoznają się z tematami wynikającymi z programu przedszkolnego. Po zapoznaniu się z tematami kolejnego bloku, dzieci uczestniczą w zabawach rozwijających dane zagadnienie, między innymi w zabawach plastycznych, ruchowych i ćwiczeniach grafomotorycznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu czy Programy Aktywności Knill.

W ramach zajęć grupowych maluchy codziennie uczestniczą w zabawie swobodnej i kierowanej, gdzie bazując na aktualnych możliwościach dziecka rozwijana jest zabawa (konstrukcyjna, tematyczna, „na niby”), umiejętność organizacji i kompetencje społeczne (zapraszanie do zabawy, dzielenie się zabawkami itp).

Każdy z naszych przedszkolaków objęty jest dodatkowo indywidualnie przystosowanym do jego potrzeb programem specjalistycznych zajęć terapeutycznych – codziennie korzysta zarówno z godzinnej terapii indywidualnej, jak i kilkugodzinnej grupowej.